Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport

Van 4 tot en met 26 september 2023 kunnen leden van Rabobank Zuid en Oost Twente stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Ben je lid van de Rabobank?

Stem dan op Wooninitiatief Nia Domo!

Ons doel

Het oprichten van een wooninitiatief vraagt veel geld. Bij de start van het initiatief zijn er veel kosten, bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals de woonkamer en de keuken. Ook ondersteunende middelen zoals alarm en domotica kosten veel geld. Daarnaast kost het in stand houden van een woonvoorziening veel geld. Denk aan afschrijving en onderhoud van de woning. Daarnaast moet er geld zijn om tijdelijke leegstand te overbruggen.

De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne gaan wij gebruiken om ons doel te te realiseren, namelijk het creëren van een woonvoorziening waarvan de bewoners kunnen zeggen: “dat is ons huis!”

Wat is de Rabobank ClubSupport? 
Jaarlijks ondersteunt de Rabobank veel verenigingen en stichtingen. Met Rabobank ClubSupport heeft elk lid van de Rabobank invloed op de verdeling van de sponsor- en donatiegelden van de Rabobank. Ben je lid van de Rabobank dan kun je van 4 tot en met 26 september stemmen op je favoriete verenigingen en stichtingen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting om hun doel te realiseren.

Hoeveel geld voor de vereniging?
De waarde van een stem is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze kan dus na 27 september worden bepaald. Dit doet de Rabobank door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Verenigingen en stichtingen ontvangen de waarde van een stem maal het aantal uitgebrachte stemmen. 

Hoe werkt het stemmen?

Stemmen via de Rabo App:
Log in op de app en ga naar ‘zelf regelen’ – ‘lidmaatschap’. Klik op de tegel ‘ClubSupport’ en vervolgens op de oranje knop ‘breng je stem uit’. Hierna kun je stemmen uitbrengen op drie deelnemende clubs.

Stemmen via internet:

Log in op www.rabobank.nl/leden/clubsupport Rechts bovenaan zie je een oranje knop met daarin de tekst ‘breng je stem uit’. Klik hierop. Dan log je in zoals gebruikelijk. Klik op de tegel ‘ClubSupport’ en vervolgens op de oranje knop ‘stemmen’. Hierna kun je drie stemmen uitbrengen op de deelnemende clubs.

Geen rekening bij Rabobank.

Heb je zelf geen rekening bij de Rabobank maar ken jij iemand met een Raborekening vraag deze om op Wooninitiatief Nia Domo te stemmen. Dus heb je familie, vrienden of kennissen met een Raborekening vraag ze op onze vereniging te stemmen.

Alvast bedankt!

Noor stelt zich voor!

Mijn naam is Noor en vandaag ben ik 18 jaar geworden! Ik heb mijn verjaardag gevierd op mijn dagbesteding Cura Haaksbergen met een grote taart. Gisteren heb ik ook al getrakteerd op mijn stageadres bij Brownies&downieS Enschede, je mag 1 keer raden wat ik getrakteerd heb.

Ik hou erg van op vakantie gaan. Mijn hobby’s zijn koken, bakken, kleuren en filmpjes kijken van de Bellinga’s en Enzo Knol.

Ik woon nog gezellig bij mijn ouders en zus Isabel. Isabel gaat binnenkort op kamers wonen. Ik zou het ook leuk vinden om over een paar jaar met vrienden en vriendinnen samen in een huis te gaan wonen. 

Nia Domo lid van belangenvereniging ouderinitiatieven

Nia Domo is lid geworden van de LVOI. De Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven.

LVOI is een belangenvereniging voor alle ouderinitiatieven in Nederland. Kleinschalige wooninitiatieven die door ouders of andere familie zijn opgericht. Opgericht om voor hun kinderen met een beperking een goede woonplek te creëren.  

De vereniging is er om kennis te delen en om de verschillende initiatieven van elkaar te laten leren. Samen kunnen de belangen van de initiatieven beter worden behartigd.

Wat is een wooninitiatief?

In 2019 zijn een aantal ouders een projectgroep gestart om voor hun kinderen een woonvoorziening te creëren in Haaksbergen. In 2020 is hier stichting Nia Domo uit geboren.

De kinderen zijn nu tussen de 16 en 19 jaar en hebben allemaal een verstandelijke beperking. In 2025 zijn deze kinderen zullen ze een werkvoorziening of dagbesteding werkzaam zijn. Net als hun broertjes of zusjes zullen ook deze kinderen een eigen woonplek nodig hebben, ze kunnen niet altijd bij hun ouders blijven wonen. Deze kinderen zullen dit echter niet zelfstandig kunnen.

De ouders van deze kinderen zijn op zoek naar een woonplek binnen Haaksbergen, waarbij ze zelf invloed hebben op de samenstelling van de groep en de hulpverleners. Een dergelijke plek is tot op heden niet gevonden, daarom hebben deze ouders besloten zelf een wooninitiatief te starten.

Veel ouders zetten zelf een ouderinitiatief op. Hiermee kan de eigen visie op zorg en wonen gerealiseerd worden. Ouders zoeken zelf een woning en kopen de zorg in. Kenmerken van een ouderinitiatief zijn onder andere een huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht. Hierbij zijn groepen meestal kleiner dan bij andere woonvormen, meestal tussen 8 tot 12 bewoners. De zorg kopen de ouders gezamenlijk in. Nachtzorg, gezamenlijk eten en activiteiten. Dat kan via zorgaanbieders, maar het initiatief kan ook zelf zorgverleners in dienst hebben. Bij een ouderinitiatief houden ouders veel invloed. Ze hebben invloed op de werkwijze en houding van medewerkers, de cultuur en de zorg. Er is veel rechtstreeks contact tussen medewerkers en ouders.