Kleinschalige woonvoorziening in Haaksbergen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking

Het doel van dit Wooninitiatief is het tot stand brengen van een kleinschalige woonvoorziening in Haaksbergen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In Haaksbergen, dicht in de buurt van hun dagbesteding en ouders. Hierbij moeten deze jongvolwassenen in een zo normaal mogelijke omgeving kunnen samenleven met leeftijdsgenoten.

De kleinschalige woonvoorziening moet een gezellige en veilige omgeving zijn. De woonvoorziening moet een zo normaal mogelijke huiselijke omgeving zijn waarin de jongvolwassen kunnen samenleven met leeftijdsgenoten. Het moet een plek zijn met voldoende privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid, maar waarbij de jongvolwassenen wel het gezinsgevoel ervaren.

Steun de toekomst van onze bewoners!

Onze toekomstige bewoners zullen hun leven lang moeten rondkomen van een minimum uitkering. Als ouders proberen we ze natuurlijk zoveel mogelijk te ondersteunen, maar goede zorg en huisvesting kost veel geld.

Het oprichten van een wooninitiatief vraagt veel extra geld. Bij de start van het initiatief zijn er veel kosten, bijvoorbeeld voor:

  • de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals de woonkamer en de keuken.
  • Ondersteunende middelen zoals alarm en domotica

Zie onze donatiepagina voor meer info.