Steun de toekomst van onze bewoners!

We hebben van de Belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen. ANBI’s zijn Algemeen nut beogende instellingen en deze genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek.

Je kunt nu belastingvriendelijk de toekomst van onze bewoners steunen!

Waarom hebben we steun nodig?

Goede zorg en huisvesting kost veel geld. Bij de start van het initiatief zijn er veel kosten, zoals de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals de woonkamer en de keuken. Ook ondersteunende middelen zoals alarm en domotica kosten veel geld.

Ook bij het in stand houden van een woonvoorziening is er veel geld nodig. Denk aan onderhoud van de woning en het overbruggen van tijdelijke leegstand.

Onze bewoners steunen?

Als ouders en bewoners gaan we natuurlijk sparen voor dit alles, maar we kunnen dit niet alleen en hebben hulp van sponsoren en donateurs nodig.

Kijk op onze donatiepagina hoe je kunt helpen.