Stichting Nia Domo is april 2020 opgericht. De naam Nia Domo betekent “Ons Huis” en dekt exact af wat het initiatief nastreeft, namelijk het creëren van een woonvoorziening waarvan de bewoners kunnen zeggen: “dat is ons huis!”.

Doelstelling stichting

De stichting is opgericht voor het inrichten en instandhouden en onderhouden van een kleinschalige woonvoorziening voor personen met een verstandelijke beperking in Haaksbergen, alsmede het verzorgen van dagbesteding.

In het begin zal de verantwoordelijkheid van stichting Nia Domo het oprichtingen van de organisatie zijn en de realisatie van de woonvoorziening.

De beleidsplan en visie staan beschreven onder ‘Het woonintiatief‘. Dit plan moet zorgen voor een prachtige woonvoorziening waar onze kinderen met veel plezier en goede begeleiding kunnen wonen.

Op hoofdlijn bestaat dit uit de volgende elementen:

  1. Opzetten stichting organisatie
  2. Woonvoorziening (gebouw) ontwikkelen
  3. Zorg voor bewoners organiseren
  4. Verwerven van middelen voor gezamenlijke activiteiten
  5. Inrichten koers op langere termijn

Het plan is vastgesteld in februari 2020.

Financiële Verantwoording 2020

2020 is het start jaar van de stichting. Tot de start van het wooninitiatief zullen we de kosten zo laag mogelijk houden en te beperken tot de hoognodige kosten als inschrijving KVK en advieskosten. Beloning aan bestuursleden is niet van toepassing.

Pas vanaf 2025 (planning) is er sprake van een normale exploitatie. De komende jaren proberen we een startbedrag te verwerven omdat de begroting laat zien dat het eerste twee jaar is het saldo negatief is, door de investeringen voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals de woonkamer en de keuken.

Ook bij het in stand houden van een woonvoorziening is er veel geld nodig. Er moet bijvoorbeeld geld zijn om tijdelijke leegstand te overbruggen. Het samenstellen van de groep moet met grote zorg gebeuren en een lege plek zal dus niet eenvoudig en snel opgevuld worden. De kosten lopen wel door in deze periode.

Voor de toekomst gaan we de normale exploitatie sluitend houden, waarbij er een hoogwaarde zorg aan de bewoners geleverd kan worden. Overige inkomsten zullen 100% tegemoet komen aan de bewoners. Zodra 2020 wordt afgesloten zullen we dit jaaroverzicht publiceren.

Postadres

Smitterijhof 5
Haaksbergen
info@niadomo.nl

Bestuur

BestuurslidFunctie
Jeroen FlapperVoorzitter
Martijn BouwmeestersPenningmeester
Jolandy OrdelmansSecretaris
Marije BusschersBestuurslid

Het bestuur van Stichting Nia Domo is te bereiken via bestuur@niadomo.org

KvK-nummer 77875338
RSIN 861180197